Časté problémy malých a středních podniků

   Nedostatek rezerv           


Špatná kontrola financí 

Nadměrné výplaty zakladatelům


Chabé plánování

  Příliš rychlý/pomalý růst


Chybná cenová politika 

Neřízená alokace finančního kapitálu 


Nedostatek pracovního kapitálu