Proefo ve zkratce

Naším cílem je vykonávat roli finančního analytika / ředitele pro malé a střední podniky, kde tuto funkci často vykonávají její zakladatelé. Ti bohužel často nemají dostatečnou odbornost, což  vede k mnoha problémům. Navíc je to stojí spoustu drahocenného času, který by měli trávit především věnováním se hlavnímu předmětemu svého podnikání. 

Proefo zpřehlední finance, ukáže cestu ke zefektivnění podnikání a pomůže vám učinit klíčová rozhodnutí. 

Vaše problémy

V České republice každý rok zbankrotuje kolem 1000 malých a středních podniků. Zejména u nově založených společností je pravděpodobnost přežití prvního roku pouze 70%. Tato pravděpodobnost se v následujících letech dále snižuje. Například páté narozeniny oslaví jen každá druhá společnost

Jsme proto rádi, když můžeme pomoci začínajícímu podnikateli nebo menší firmě ve stabilizaci  financí a tím napomoci k dalšímu rozvoji. 

Případová studie 

Od minulého roku spolupracujeme se společností z odvětví architektury. Tehdy majitele trápila  nepřehlednost jejího stavu a neefektivně strávený čas nad rovněž neadekvátní analýzou vlastní firmy. Výsledek naší spolupráce byl znatelný již po pár měsících. Společnost se velice rychle dostala z vysoce záporného provozního zisku a dnes již stanovujeme nové cíle pro zvýšení potenciálu. 

Do společnosti jsme přinesli informace, které byly nezbytné k její optimalizaci. Přinesli jsme také inovativní procesy, které umožnily managementu rozvázat ruce a nastartovat další růst.


Jak spolupráce probíhá?

Stejně jako u ostatních fintech společností jsou pro nás klíčová data. Nejdříve se proto v první fázi zaměřujeme na jejich efektivní sběr. Poté je podrobně rozebere a vytvoříme report o stavu Vašich financí. Tento report je základem pro naše analytické oddělení, které podrobně prozkoumá finanční hospodaření Vaší společnosti. 

Výsledkem je konzultace našich zjištění s vlastníkem / managementem. Upozorníme na možné problémy a navrhneme změny ke zlepšení Vašeho podnikání.