Spolupráce krok za krokem

Sběr dat 

V dnešní době jsou základem všeho data. U nás tomu není jinak. V první fázi se proto zaměříme na důležitost a strukturu dat a zároveň pomůžeme vám s výběrem těch správných údajů. Samozřejmě čím hlouběji do historie se dostaneme, tím bude budoucnost jasnější. Tato perioda obvykle trvá měsíc, může se však lišit v návaznosti na to, jak složité je obstarat ta správná data. Konečným cílem je plná automatizace sběru důležitých dat.


Zpracování dat

Naše zkušenosti vycházejí z podnikových financí. Dokážeme do nejmenšího detailu rozebrat jednotlivé položky (výnosy, náklady, příjmy, výdaje) a poté je znovu složit do celku, který ukáže ten správný obrázek o vývoji vaší společnosti. 

Výsledkem je report s výkazem zisku a ztráty, přehledem o peněžních tocích a dalšími důležitými ukazateli, které hodnotí současný stav a poukazují na jednotlivé problémy/příležitosti. 

Velkou přidanou hodnotou, kterou naši zákazníci často vyzdvihují je analýza jednotlivých projektů (klíčové například pro architekty, programátory..). Často jsme tak schopni přijít na problém dříve, než nastane. 


Analýza výsledků

Co však vnímají naší klienti jako největší přidanou hodnotu je následný rozbor výsledků našimi zkušenými analytiky. 

Report získaný z našeho softwaru je důkladně podroben analýze a to od tržeb až po kapitálové výdaje. Zkoumáme jak roční, tak měsíční změny u jednotlivých finančních položek, abychom byli schopni rychle reagovat a správně poradit naším klientům. 


Konzultace s vlastníky/managementem

Posledním krokem je konzultace našich zjištění s vlastníkem/managementem. Ta probíhá každý měsíc. Během schůzky upozorníme na možné problémy a navrhneme změny, které by měly zlepšit fungovaní společnosti. Konečná realizace a implementace je samozřejmě vždy na zákazníkovi. "Soustřeďte se na to, kam chcete jít, 

nikoli na to, čeho se bojíte." 

(Tony Robbins, úspěšný americký podnikatel)