3 prekážky pri transformácií firiem na data-driven

16.09.2021

Aké sú najväčšie prekážky a výzvy pre firmy, ktoré chcú byť data driven?

Dáta
Každá firma generuje dáta, problém však spočíva v ich prístupnosti a kvalite (dáta samé o sebe nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, ak sa však očistia a logicky kategorizujú tak poskytujú výborný vstup pre dátovú analýzu).·

"Perfektne implementované riešenia", ktoré sa nepoužívajú ako sa plánovalo
Dátové riešenie, ktoré sa nedá integrovať do už existujúcich firemných nástrojov je náročné na údržbu aj obsluhu. V konečnom dôsledku pridáva prácu a vyvoláva odpor voči data-driven kultúre.

Riešenie je potreba dobre premyslieť po analytickej stránke (čo sa bude analyzovať) aj po technickej (spomínaná integrácia s firemnými nástrojmi).·

Nedostatok znalostí a skúseností v oblasti dát
Vedenie firmy by si malo určiť oblasť firmy, ktorú chce sledovať a na základe ktorých dát.

Pre efektívnu prácu s dátami je potreba ovládať základy dátovej analýzy (vybraní ľudia vo firme by mali byť schopní čítať dátové výstupy a vyvodzovať z nich závery).

S akými problémami ste sa stretli pri transformácií na data-driven firmu u Vás?

#data #analytics #transformation #datadriven