Časté problémy malých a středních podniků

   Nedostatek rezerv           


Špatná kontrola financí 

Nadměrné výplaty zakladatelům


Chabé plánování

  Příliš rychlý/pomalý růst


Chybná cenová politika 

Neřízená alokace finančního kapitálu 


Nedostatek pracovního kapitálu

Adresa

Proefo Conaas s.r.o.
Pernerova 676 /51
Praha 8
186 00 
Česká republika

IČO 05923336
DIČ CZ05923336

Právní dokumentace 
Zásady zpracování osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky