Články

Najdôležitejšia správa roku 2020 je, že zmena môže prísť rýchlo a nečakane. Mnoho firiem kvôli tomu skončilo, veľa ledva prežíva a inovatívnym, ktoré našli kreatívne riešenia sa zas naopak nevídane darí.

Aké faktory k tomu významne prispeli?

- Dobre nastavený, bezchybný a automatický finančný reporting napomohol firmám identifikovať problémy včas a...

Nedávno vyšla nová štúdia od firmy Deltek (za rok 2020), ktorá každoročne porovnáva finančné a odvetvové metriky firiem z odvetvia architektúry a inžinieringu. Štúdie sa zúčastňujú prevažne malé a veľké firmy z USA. Ako vplýval minulý rok na tieto firmy?

1) Firmy zažili zatiaľ najvyššie zlepšenie profitability za posledných 10 rokov (medziročne o...

Všeobecne vo financiách platí staré známe príslovie "cash is king". U malých a stredných firiem je tomu tak obzvlášť, pretože za tržbu si ešte nič nekúpite, ale keď prídu na účet peniaze už áno.
V čom teda spočívajú 3 skryté finančné problémy u B2B SMEs?

Reporting v exceli sa už dnes nenosí, rovnako ako jeho manuálna kompletácia a nadnáklady spojené s ľuďmi na túto prácu. U malých a stredných firiem je dnes v trende Lean Finance - koncept outsourcingu profesionálneho riešenia financií od reportingu až po externého CFO.

Priority startupov sa môžu meniť, ale ultimátne ciele, pokiaľ firma nie je sebestačná, sú jasné. Dokázať, že business model má zmysel a naraisovať ďalšie kolo alebo sa dostať do profitability. A to všetko ideálne dovtedy, kým firme dojde cash:)

Minule som písal o tom, kedy pre firmu dáva zmysel najať CFO z pohľadu vnútornej potreby. Dnes sa pozrieme, pri akých tržbách a headcounte najímajú škálujúce startupy svojho CFO na plný úväzok. Nutno dodať, že štúdiu spracovali na vzorke 25 amerických firiem Jeff Epstein (nie ten:)) a Cliff Sheffel.

Startupy majú často obmedzený rozpočet, ktorý je sústredený najmä na vývoj, sales a marketing, ktoré predstavujú základ škálovania väčšiny startupov. Financie by však nemali byť zanedbávané.
Čo hovorí "Maslowova pyramída finančných potrieb"?

9/10 finančných manažérov doporučuje plánovať svoje cash flow aspoň pár mesiacov dopredu. Tento proces sa líši podľa toho, či robíme plán príjmov alebo výdajov s tým, že výdaje bývajú jednoduchšie (pretože majú pravidelnú náturu).

Väčšina firiem v dnešnej dobe stále "neverí" na finančné plány. A aj keď už nejaký vytvoria, často zostanú ako pesničky Ringa z Beatles - len tak niekde na papieri. Čo však môžete urobiť s finančným plánom aby ste si ním výrazne pomohli v podnikaní?

Minimum malých a stredných firiem plánuje svoje cash flow. Pritom je to najdôležitejší aspekt financií a pomôže vám rýchlejšie rásť, alebo predísť problémom s likviditou.

Často dostávam otázku, kedy by sa firmy mali začať viac pozerať na svoje financie. Hlavne na začiatku to znamená stráviť nejaký čas nad kategorizáciou nákladov, peňažných tokov, prípadne vytvorením plánu. Čím systematickejšie, tým lepšie. Najlepšie je si na toto odpovedať otázkami:

Narazili sme na výborný report zo startupového prostredia v ČR od Keiretsu Forum. Pýtali sa na rôzne otázky ohľadne začínajúceho podnikania 150 startupov, 100 ľudí z odbornej verejnosti a 300 ľudí z obecnej verejnosti.