2 najväčšie chyby v spravovaní cash flow, ktorých sa dopúšťajú malé a stredné firmy

28.01.2021

Jednou z najdôležitejších súčastí riadenia financií v každej firme, obzvlášť však u menších je cash flow. Taktiež ide o jednu z najťažších vecí na zostavenie, pretože v optimálnom prípade potrebujete vychádzať zo štruktúrovaných historických dát z účtovníctva a mať zmysluplne nastavený biznis plán. Kde robí väčšina firiem chybu?


1) Riadia ho "pocitovo" na základe zostatku na účte.
Táto "metóda" nezohľadňuje takmer nič, počínajúc časovým rozložením nerealizovaných peňažných tokov. Dosť preto závisí, kedy sa na stav na účte pozeráte. Zostatok je treba očistiť o všetky peniaze vo vzduchu - tie na ktoré čakáte a tie ktoré čakajú kým ich zaplatíte (tzv. pracovný kapitál).

2) Skalopevne počítajú s ambicióznym biznis plánom.
Zatiaľ čo ambicióznosť v podnikaní je jedným zo základných kľúčov k úspechu, treba vždy byť pripravený aj na to, že do firmy pritečie napríklad len 70% z plánovaných tržieb. Môže sem taktiež vstúpiť ekonomická situácia alebo nesplatené pohľadávky.

9/10 finančných manažérov preto doporučuje sledovať cash flow najmenej na mesačnej báze, aby ste videli aspoň 3 mesiace dopredu:)

#cashflow #workingcapital #financialmanagement #cfo #decisionmaking #datadriven