AGILNÉ STRATÉGIE FINANČNÉHO RIADENIA V 2021

11.02.2021

Súčasné dynamické podnikateľské prostredie vyvíja veľký tlak na vedenie spoločností, ktoré čelí veľkému množstvu náročných rozhodnutí. Mať vybudované agilné finančné riadenie podporuje dlhodobé zhodnocovanie firmy a merateľný základ pre stratégiu. takže aj keď sa stále všetko mení viete, na čom ste. Ideálnym nástrojom pre agilné finančné riadenie je implementácia business inteligence riešenia.

Podľa Business Agility reportu, publikovaného spoločnosťou Accenture, spoločnosti, ktoré sú vedené agilnými stratégiami uvádzajú 4 primárne benefity:

- Zvýšené tržby, tržného podielu a povedomia o značke
- Zrýchlený konverzný cyklus peňazí
- Lepšie vzťahy s klientami
- Vyššia transparentnosť a zapojenie zamestnancov do diania vo firme


Zdroje: https://c6abb8db-514c-4f5b-b5a1-fc710f1e464e.filesusr.com/ugd/e5361a_76709448ddc6490981f0cbea42d51508.pdf https://saasscout.com/statistics/big-data-statistics/

#finance #cfo #agilemanagement #cfo #ceo #businessinteligence #smartdecisions