Aká iniciatíva v implementácii technológii prevláda tento rok?

05.01.2021

Zo 415 opýtaných firiem z odvetvia architektúry a inžinierstva až 73% uviedlo, že vytvárajú strategický plán pre implementáciu nových technologických trendov. 56% už v tejto oblasti vzdeláva svojich zamestnancov a 54% je v štádiu utvárania budgetov.


Čo to pre toto odvetvie znamená? Prevažne 3 veci. Firmy z tohto odvetvia sú už z veľkej časti pomerne inovatívne a uvedomujú si dôležitosť posunu v tomto smere. Kto sa inováciám nevenuje, zaostáva viac než kedykoľvek doteraz. Správny prístup je vytvoriť plán, vhodne alokovať budget a oboznámiť s postupom všetkých vo firme. 

#finance #technology #architecture #engineering #cfo #budgeting #financialmanagement #inovations