AKÉ DÁTA SÚ KĽÚČOVÉ OD ZALOŽENIA FIRMY?

23.03.2021

Od momentu založenia spoločnosti robíte veľké rozhodnutie, ako získavať spätnú väzbu pre svoj progres. Veľa ľudí si ho neuvedomuje pretože si myslia, že to je záležitosť času "až keď budú väčší". Aké dáta vám však značne uľahčia život už od začiatku?

(extrémne dôležité)
1) správne nastavené účtovníctvo
2) finančný plán
(dôležité, ale chvíľu sa dá aj bez toho)
3) CRM
4) timesheety

U bodu číslo 1 je ľahké spadnúť do letargie mnohých účtovných firiem, ktoré síce odvedú svoju robotu ale tam to zhruba končí. Ak nemáte na pravidelnej báze prehľad o svojom cash flow a profitabilite, zarábate si na problém.

Finančný plán pri správnom nastavení pomôže nastaviť očakávania (respektíve KPI) a plánovať cash flow do budúcnosti. Ak tieto veci nenastavíte od rannej fáze spoločnosti môže sa stať, že ich budete odkladať príliš dlho, implementácia bude trvať dlhšie než by trvala na začiatku, prípadne sa ku nim ani nedostanete.

#finance #financneriadenie #cashflow #profitabilita #uctovnictvo #data