Aké nastavenie finančného riadenia je pre firmy optimálne?

22.06.2021

Ak sa nachádzate za prvým zlomovým bodom, kedy vaša firma pochytila trakciu, určite rozmýšľate nad tým, ako efektívnejšie škálovať.

  • Škálovanie však nie je nič iné, než konštantná optimalizácia vynaložených zdrojov, čo je jednou z disciplín finančného riadenia. Ako je vhodné ho uchopiť v rastových firmách?
  1. Jednoduché finančné aplikácie / ad hoc reporting v exceli

    Webových aplikácií pre sledovanie svojho cash flow alebo nákladov je pomerne dosť. Ich výhodou je jednoduchosť využívania a štandardizácia. Ich nevýhodou je často manuálna práca a nemožnosť customizácie, alebo ďalšia osoba potrebná na interpretáciu.

  2. Externé finančné oddelenie

    Pozostáva zo sofistikovanejšieho vedenia externého účtovníctva, pravidelného reportingu a externého CFO. Tento setup umožňuje mať svoje financie a stratégiu neustále pod kontrolou za zlomok ceny interného riešenia.

  3. Interné finančné oddelenie

    Jeho zriadenie nastáva v momente, kedy je potrebné mať interného človeka na finančné úkony, externú komunikáciu a riadenie tímu. Väčšinou sa vyplatí až keď je už firma veľká.

#finance #financneoddelenie #externalcfo #internalcfo #businessintelligence #reporting