Aké sú 3 kľúčové ciele finančného riadenia startupu?

25.05.2021

Priority startupov sa môžu meniť, ale ultimátne ciele, pokiaľ firma nie je sebestačná, sú jasné. Dokázať, že business model má zmysel a naraisovať ďalšie kolo alebo sa dostať do profitability. A to všetko ideálne dovtedy, kým firme dojde cash:)

1. Zaistiť cash (rozumej neprepáliť všetky peniaze) - na pravidelnej báze je potrebné pracovať s metrikou runway (koľko mesiacov života nám zostáva) a burn rate (koľko peňazí mesačne prepálime). S cashom firma začína a s jeho nedostatkom končí.

2. Alokovanie zdrojov - budgeting by mal byť nastavený vzhľadom na ciele a náturu biznisu, tzn. v počiatočných štádiách najmä sales a R&D.

3. Škálovanie - pravidelné hľadanie odpovedí na otázku, ako vieme robiť to, čo robíme s využitím menšieho množstva zdrojov?

Aké sú vaše priority vo svojej firme?

#startupcfo #cfo #financialmanagement #cash #planning #runway #burnrate