Aké sú hlavné benefity externého CFO?

07.04.2021

Veľa firiem váha medzi najatím full time CFO a externého CFO. Zatiaľ čo interný CFO je riešenie "naplno pod kontrolou" spoločnosti, externý CFO predstavuje lacnejšiu a špecializovanú alternatívu (najmä na analytiku a spätnú väzbu).


Hlavným benefitom externého finančného manažéra sú prakticky 2 veci:

1. Strážiť cash
Dávať pozor, aby sa firma nedostala do problémov s likviditou, aby bol jej budúci vývoj správne naplánovaný a vedela reagovať na prípadné odchýlky a zmeny.

2. Strážiť marže
Hrubé marže reflektujú efektivitu škálovania a preto musí každý správny CFO pravidelne vyhodnocovať, či sú náklady na dodávky služieb (respektíve zboží) vynaložené maximálne efektívne. U prevádzkových marží musí CFO dávať pozor, aby boli náklady čo najviac alokované vzhľadom k firemným cieľom (rast, kvalita produktov) a aby neprekračovali primerané medze.

Máte dostatočný prehľad o budúcom vývoji cashu a svojich maržiach? 

#externalcfo #cfo #finiancialmanagement #cash #margins