Ako môže BI riešenie pomôcť malým a stredným podnikom ?

28.09.2021

Hlavnou úlohou business inteligence nástrojov je analýza/reporting firemných dát, podpora rozhodovania vo firme a šetrenie času automatizáciou. Majitelia malých a stredných podnikov si stále myslia, že BI riešenie nepotrebujú, pričom v dnešnej dobe je rentabilita tohto riešenia už jednoznačná.

Ako?

Softvér BI poskytne promptne odpovede na kritické otázky týkajúce sa fungovania podniku.
Hľadanie v neprehľadných tabuľkách a číslach zaberie veľa času a energie, BI riešenie poskytne rýchly a prehľadný report o fungovaní podniku.

Pomôže získať relevantné dáta z neštruktúrovaných dátových zdrojov.

Neštruktúrovaný dátový zdroj sa za pomoci analytických nástrojov riešenia transformuje na relevantné výstupy (podklady pre rozhodovanie).
Nástroj BI pomáha identifikovať priestor na zníženie nákladov.

BI poskytne automaticky generovaný a detailný prehľad o firemných nákladoch, ktorý by sa inak musel prácne tvoriť každý mesiac.

BI riešenie umožňujú efektívne plánovanie do budúcna

Vďaka sledovaniu trendov v rámci fungovania firmy, môžu byť v podniku rozumnejšie alokované finančné prostriedky.Uvažujete nad implementáciou BI riešenia vo svojom finančnom riadení?

#BI #dataanalytics #reporting #SME