Ako na cash flow forecasting?

29.04.2021

Minimum malých a stredných firiem plánuje svoje cash flow. Pritom je to najdôležitejší aspekt financií a pomôže vám rýchlejšie rásť, alebo predísť problémom s likviditou.


Čo potrebujete na to, aby ste si ho zostavili spoločne so spoľahlivým forecastom?

1) Históriu príjmov a výdajov, kategorizovaných (minimálne) na pravidelné a nepravidelné

o Ideálnym zdrojom dát je účtový denník, ide to ale taktiež aj z bankového účtu

2) Pohľadávky a záväzky s dátumami splatnosti

3) Plánované príjmy a výdaje


Čo potrebujete na to, aby vám to fungovalo automaticky?

1) Synchronizáciu s účtovným softwarom pomocou API (prípadne API banky alebo fakturačného softwaru)

2) Excel / Google sheet s plánovanými príjmy a výdajmi

3) Business Intelligence riešenieAk neviete ako na to, prípadne s tým potrebujete pomôcť dajte mi vedieť, dávať takéto veci dokopy je náš denný chlieb. 


Ak navyše nepotrebujete robustný finančný reporting ale stačí vám "len" vidieť svoje cash flow pol roka dopredu, vieme poskytnúť tento tool (v Power BI) zvlášť.

#finance #cashflow #forecasting #planning #businessintelligence