Ako na finančné plánovanie v roku 2021

02.02.2021

Pandémia na začiatku roku 2020 zastihla väčšinu firiem nepripravených. Majitelia firiem a manažéri sa museli začať rozhodovať oveľa rýchlejšie, pričom zažité predpoklady sa začali veľmi rýchlo meniť. Čo sú kľúčové aspekty pre finančné plánovanie v aktuálnej situácii?

Reflektujte a prehodnocujte
Je načase aby ste začali svoj plán zo začiatku roka monitorovať častejšie. Vyhodnocujte, či stále platia vaše predpoklady (efektívnosť predajných kanálov, nastavený pricing, ...).

Zdroje alokujte agilnejšie
Budgeting sa zvykne robiť na dlhšie obdobie. Kvôli zmene tržného prostredia musíte byť v plánovaní oveľa flexibilnejší a mať možnosť zdroje rozmiestňovať pohotovejšie.

Dáta majte k dispozícii čo najskôr pomocou digitalizácie
Ak fungujete stále na pravidelnom týždennom, prípadne mesačnom reportingu, je načase ho optimalizovať. To znamená, mať k dsipozícii dáta častejšie, prípadne priebežne a najmä on-demand.

#finance #financialplanning #budgeting2021 #CFO #businessintelligence #strategicplanning #financialperformance #agile