AKO NA MODELOVANIE CASH FLOW

23.02.2021

Najdôležitejšia finančná disciplína, ktorej malé a stredné firmy čelia, je plánovanie cash flow. Ide taktiež o jeden z najčastejších dôvodov zánikov firiem a zároveň činnosť, ktorú je najnáročnejšie podchytiť systematicky. Čo však s tým?


1) Poznajte svoju minulosť - majte zmapované peňažné toky podľa relevantnej kategórie na mesačnej báze. Koľko peňazí prišlo od zákazníkov, koľko sme zaplatili "produktívnym" pracovníkom, koľko back officu, alebo koľko šlo na administratívu.


2) Odhadované výnosy vezmite z biznis plánu, prípadne podľa svojej pipeline zo CRM.

3) Odhadované náklady "natiahnite" do budúcnosti a upravte o ďalšie plány a implikácie (keď budeme na tržbách XY, najmeme nového človeka na marketing).


Minimalistické riešenie zahŕňa excel, do ktorého si vyexportujete pohyby na účte, nejaký čas strávite nad kategorizáciou a potom pridávate špecifiká budúcnosti. Pre sofistikované riešenie v PowerBI s citlivostnou analýzou, systematickou extrapoláciou a vizualizáciou sa ozvite nám😊

#cashflow #businessintelligence #forecasting #avoiddefault #crm #accoutning #powerbi #bi #sensitivityanalysis