Ako na plánovanie cash (out)flow?

06.05.2021

9/10 finančných manažérov doporučuje plánovať svoje cash flow aspoň pár mesiacov dopredu. Tento proces sa líši podľa toho, či robíme plán príjmov alebo výdajov s tým, že výdaje bývajú jednoduchšie (pretože majú pravidelnú náturu).

V Proefo pri plánovaní výdajov vychádzame prevažne z 3 modelov:

1) Extrapolácia pomocou posledného mesiaca - položky rozdelíme na pravidelné a nepravidelné a "pretiahneme" do budúcnosti.

2) Extrapolácia pomocou priemeru posledných x mesiacov - položky opäť rozdelíme na pravidelné a nepravidelné, spriemerujeme a "pretiahneme" do budúcnosti. U bodu 1) a 2) je nevyhnutná možnosť forecast manuálne vyladiť.

3) Finančný plán - ideálna, ale zároveň aj najprácnejšia alternatíva, pretože ide o konkrétny plán každej položky.

Akým spôsobom plánujete svoje výdaje Vy?

#cashflow #forecast #planovanie #financnymanagement #finance #vydaje