AKO PANDÉMIA POSUNULA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE O NIEKOĽKO ROKOV VPRED

25.02.2021

Pandémia COVID-19 zmenila svet a bude mať trvalé dôsledky do budúcna. Ako konkrétne?

Kríza naštartovala vlnu inovácií a umožnila vznik novej generácie podnikateľov

- V USA vzniklo za rok 2020 až 1,5 milióna malých podnikov, čo je 2-násobok v porovnaní s rokom 2019.
- Naopak celkový počet SMEs klesol o 25% a ich tržby v priemere o 30%.

Digitálne založená produktivita urýchlila 4. priemyslovú revolúciu

- Implementácia nových technológií, nových foriem vykonávania práce a digitalizácie zrýchlili vývoj niektorých podnikov až 25-krát ( patrí sem napríklad business intelligence v operatíve a financiách, lepšie zaistenie supply-chainu, zlepšenie dátovej bezpečnosti).

Zmeny v chovaní pri nákupoch spôsobené pandémiou navždy zmenili podniky orientované na spotrebiteľa

- 2/3 spotrebiteľov v 9 z 13 opýtaných štátov vyskúšali iný spôsob nakupovania ako obyčajne. (13% sa vyjadrilo, že budú pokračovať v novom spôsobe nakupovania).

#pandemic #impact #data #company #culture #trends #innovations