AKO POMÁHAJÚ BUSINESS INTELLIGENCE NÁSTROJE ZÍSKAŤ KONKURENČNÚ VÝHODU?

09.03.2021

Podniky používajú BI už roky na zvýšenie svojej efektivity. Na druhú stranu, nasadzovanie do firiem prebieha postupným a opatrným tempom najmä kvôli implementácii, nastaveniu a prípadne licenciám.
Práve preto spejú prvotné investície do BI najmä do riadenia a škálovania firmy (sales, marketing, plánovanie). Podľa prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 2 200 podnikov sa implementácia BI riešenia oplatí najmä do:

1. Plánovania predajov a forecasting - Mať realistický cieľ ohľadne tržieb a akčný plán k ich dosiahnutiu výrazne napomáha k plánovaniu cash flow, ktoré je pre spoločnosti kľúčové). Tento bod úzko súvisí so 4.bodom - plánovanie kapacít a zdrojov, ktoré bezprostredne závisia od budúcich tržieb.

2. Analýzy chovania zákazníkov - venovať sa súčasným zákazníkom a porozumieť im je v súčasnej dobe veľmi dôležité. Využiť ho môžete napríklad na získanie nových klientov.

Zdroj: https://bi-survey.com/benefits-business-intelligence 
#businessintelligence #forecasting #implementation #competitiveadvantage