Ako sa bude vyvíjať funkcia financií v neďalekej budúcnosti ?

08.07.2021

Podľa novej štúdie od EY sú tradičné funkcie financií čoraz menej relevantné v dnešnej rýchlej dobe, kedy je potrebné smerovať financie k hodnote, ktorá pomáha robiť rozhodnutia založené na dátach. 

  • Ako vyzerá finančná agenda dnes vs ako bude vyzerať v neďalekej budúcnosti?
  1. Spracovanie účtovných operácií a transakcií
    Vďaka automatizácií spracovania dokladov a práci s dátami na vstupe sa očakáva, že spracovanie transakcií bude tvoriť len 10% finančnej agendy, aktuálne je to až 60%.

  2. Finančný reporting
    Rozsiahlejšie využitie business intelligence umožní vďaka interaktívnym a intuitívnym aplikáciám lepší a záživnejší prehľad.
  3. Podpora rozhodovacích procesov (primárna úloha finančného manažmentu)
    Tu je vidieť najväčší skok, aktuálne len 10% v budúcnosti má ísť o kľúčovú rolu (60 %)

#financialmanagement #cfo #future #financetransformation #finance #businessintelligence