Ako sú firmy spokojné s implementáciou BI riešenia?

04.03.2021

BI analytické nástroje sú schopné transformovať "surové" dáta do uceleného a štruktúrovaného prehľadu o činnosti podniku. Správnou prácou s dátami v konečnom dôsledku vyzriete na konkurenciu, zatiaľ čo sa aktívne budete zameriavať na potreby Vašich klientov. Je to však v skutočnosti tak?

Pozreli sme sa preto na štúdiu, ktorá sa pýtala 2618 firiem ako im implementácia BI riešenia pomohla a ako sú s ňou spokojní.

1. Rýchlejší reporting, analýza a plánovanie - najpočetnejší benefit (až 64 % respondentov uviedlo, že im analytické nástroje v tomto smere veľmi pomohli). Hneď druhým najvýznamnejším benefitom je spresnenie čísiel a štvrtým zlepšenie dát.
2. Zlepšenie rozhodovania - až polovica firiem uskutočňuje vďaka BI riešeniu lepšie rozhodnutia.
3. Zvýšená spokojnosť zamestnancov - 43 % respondentov uviedlo, že sú veľmi spokojní, ako im BI pomohlo zvýšiť spokojnosť zamestnancov).
4. Zvýšená spokojnosť zákazníkov (31 %)

#businessintelligence #vyhody #implementacia #finance #reporting