Ako vidí nedostatky startupov odborná verejnosť?

19.04.2021

Narazili sme na výborný report zo startupového prostredia v ČR od Keiretsu Forum. Pýtali sa na rôzne otázky ohľadne začínajúceho podnikania 150 startupov, 100 ľudí z odbornej verejnosti a 300 ľudí z obecnej verejnosti.

Čo mi prišlo zaujímavé je, že 3 hlavné nedostatky startupov, očami odbornej verejnosti sú:

1) Ľudia sa často pustia do podnikania bezhlavo - bez spočítaného biznis modelu a bez finančného plánu. Takto im ich nápad nielenže nikto nezainvestuje, ale môže sa stať, že vyhodia rok do luftu pretože pracovali na niečom, čo od začiatku "nevychádza".

2) Mnoho firiem si dostatočne nestráži svoje náklady, obzvlášť počas počiatočnej fáze, kedy sú cash flow negative (tzv. runway). Výsledkom býva napríklad "last minute fundraising", nebankové pôžičky za nezmyselné úroky, alebo technický default.

3) Mnoho technologicky zdatných ľudí je presvedčených o vlastnej genialite a vyvíjajú produkty bez spätnej väzby z trhu. Vsádzajú potom všetko na moment, kedy svoj produkt vypustia do sveta a ľudia a všetci sa z neho po...ú:) ako by ale povedal klasik, takto sa to nerobí do psej matere.

#startups #research #finance #financialmanagement