Ako využiť business intelligence na finančné plánovanie a forecasting?

18.03.2021

Excel tzv. najlepší priateľ finančníka, je v dnešnej dobe často používaný analytický nástroj. Avšak vzhľadom na zvýšenú komplexnosť podnikania a potrebu prísnejšieho dodržovania bezpečnosti dát, nie je dostačujúci pre všetko. Pri práci s veľkým množstvom dát, ktoré pochádzajú z rôznych systémov, je vhodnejšie použiť business intelligence software ako napríklad MS Power BI.

Riešenie
o Najlepšou variantou je prepojenie dát z účtovníctva s finančným plánom. Výsledkom je potom tzv. Corporate Performance management (CPM).

Hlavný prínos:
o Možnosť vidieť a plánovať na ľubovoľný počet mesiacov dopredu, čo je využiteľné najmä pri plánovaní cash flow a budgetingu.
o Riadenie predpokladov, plánov, a prierez analýzy do najmenších detailov.
o Citlivostná analýza zvolených parametrov (napr. % plnenie plánu).
o Automatické vyhodnocovanie výsledkov.

#finance #cashflow #planning #forecasting #businessintelligence #financialplanning