Akým (skrytým) finančným problémom čelia malé a stredné firmy?

01.06.2021

Všeobecne vo financiách platí staré známe príslovie "cash is king". U malých a stredných firiem je tomu tak obzvlášť, pretože za tržbu si ešte nič nekúpite, ale keď prídu na účet peniaze už áno.
V čom teda spočívajú 3 skryté finančné problémy u B2B SMEs?

  • zhoršujúca sa likvidita kvôli platobnej morálke (zákazníci, ktorí platia po splatnosti)
  • správa pohľadávok po splatnosti
  • vymáhanie platieb po splatnosti
  • o tomto probléme vedieť pomocou kvalitného reportingu dostatočne vopred
  • držanie likvidity na určitej úrovni, vďaka ktorej firme nehrozia problémy s likviditou
  • prispôsobovanie splatnosti faktúr platobnej morálke klienta
  • využívanie faktoringu

Ako riešite cash flow na úrovni príjmov Vy?

Aké riešenia (napríklad) na toto existujú v rámci finančného managementu?

#finance #cashflow #cashgeneration #receiavables #reporting