Automatizácia účtovníctva – postrach účtovníkov alebo „the next big thing“?

11.03.2022

Časť agendy účtovníkov pozostáva z rutinných procesov, ktoré by automatizáciou mohli prebiehať bez zásahu človeka. Neznamená to však, že sa firmy zaobídu bez účtovníkov. Čas, ktorý ušetria nad "rutinou" budú môcť venovať strategickým a analytickým úlohám.

Ako môže automatizácia uľahčiť prácu účtovníkom?

1.Presnejšie záznamy
Človek robí chyby, a účtovníci nie sú výnimkou. Zle vložená hodnota alebo desatinná čiarka patrí medzi najčastejšie chyby účtovníkov. Automatizáciou dátového toku je možné dosiahnuť 100% presnosť pri práci s dátami.

2. Rýchlejší chod
Asi najvýznamnejším benefitom automatizácie je úspora času. Účtovné firmy tak môžu doručiť výsledky rýchlejšie resp. pracovať s viacerými klientmi zároveň.

3. Zvýšenie bezpečnosti
Výhodou automatizácie je ochrana proti data leakom, kyberútokom a neoprávneným prístupom. Čím menej prístupových bodov v účtovnom procese existuje, tým menšia je pravdepodobnosť bezpečnostnej hrozby.

Automatizujete časť účtovného procesu u Vás vo firme? My áno:)

#accounting #automatization #dataleaks #future