Blíži sa koniec roku a s ním aj hurá sezóna finančných a účtovných operácií.

20.12.2021

Ak ste počas celého roka do svojho účtovníctva moc nepozerali, minimálne teraz je tá správna doba sa zamyslieť nad niekoľkými základnými aspektami:

1) Kapitalizovanie majetku - ak ste technologický startup a niečo vyvíjate, je ideálny čas sa zamyslieť, či tento vytvorený majetok preniesť na rozvahu. V praxi to znamená preniesť náklady do formy majetku a následne ich po vopred stanovené obdobie odpisovať. Okrem toho že ide o účtovne správny postup si presuniete náklady do budúcich rokov, čo sa môže napríklad zísť, ak ste investovaní externe a tvoríte stratu.

2) Výnosy budúcich období (predplatené služby) - ak vám vaši klienti zvyknú zaplatiť vopred, koniec roka je najlepším časom, kedy tieto výnosy presunúť na rozvahu a nechať si ich do budúceho roka. Okrem toho, že je to správny prístup vám to môže pomôcť znížiť daňový základ. Ak z nejakého dôvodu fakturuje nedokončené projekty pomocou ostrej faktúry tak pomocou vypočítania aktuálneho progresu môžete aj túto časť presunúť do ďalšieho roku.

Keď sa aj popri všetkých koncoročných operáciách ocitnete v zisku, nie je treba vešať hlavu! Zaplatené dane sú všeobecne dobrým indikátorom toho, ako sa Vám darí či už je to pre vás alebo iné inštitúcie, s ktorými stojí za to byť kamarát (finančný úrad, banky, ...)!:)

#finance #cfo #koniecroku #reporting #uctovnictvo #accounting #dane