Budúcnosť firemného plánovania – integrácia a prediktivita

14.04.2021

Náš svet sa neustále zrýchľuje a stáva sa viacej dynamickým. To spôsobuje radu problémov, ktorým sa dá predísť prepojením strategického a operatívneho plánovania. Prečo by ste mali pri rozhodovaní využívať integrované plánovanie a analýzu ?


1. Rýchla dostupnosť informácií a kvalita dát predstavujú veľkú výzvu.
Volatilita prostredia a časová náročnosť vedú k potrebe meniť ciele a predpovede v stále kratších časových intervaloch.


2. Integrované plánovanie a analýza tvoria základ pre rozhodovanie
Najväčším problémom podnikov je prepojenie dlhodobých a krátkodobých cieľov. Riešenie spočíva v prepojení analýzy a plánovania.


3. Integrácia plánovania a analýzy je dôležitá pre ďalší vývoj plánovania
Viac ako 90 % respondentov štúdie je presvedčených, že integrácia plánovania a analýzy predstavuje veľkú pridanú hodnotu a je východiskom pre súčasné vedenie firiem.

#planning #finance #bi #analytics #cashflow #dataquality #companysetup