Budúcnosť práce s dátami vo finančných oddeleniach

08.07.2021


Podľa novej štúdie Future of the Finance od Pwc priniesol rok 2020 veľa zmien pre chod firiem. Tie sa týkajú aj finančných oddelení a CFO.

 • Ako vidia finančné oddelenia budúcnosť ?

Porovnanie časovej záťaže jednotlivých úloh finančného oddelenia v prítomnosti vs. za 5 rokov:

 1. Vytváranie, zbieranie a spracovanie dát
  (Očakáva sa, že tento proces zaberie menej času vďaka automatizácií, pokles očakávaného času stráveného nad úlohou o 18 %)

 2. Analýza a vizualizácia dát a ich vzťahov
  (Očakávania približne súhlasia s prítomnosťou)   

 3. Vytváranie predpovedí na základe dát
  (Efektívna práca s datami a istota v ich kvalite znamená, že fin. od. chcú v budúcnosti venovať viac času predpovediam založených na dátach, nárast o 8 %)

 4. Analýza scenárov a alternatív rozhodovania
  (Fin. od. očakávajú, že sa v budúcnosti budú zameriavať na modelovanie rôznych situácií a scenárov, nárast až o 10%) 

#data #pracasdatami #CFO #finance #analytics #future #automation 

Zdroj: Pwc, Future of Finance, Automation and teamwork: contradiction or the path to success?