CASHFLOW – PREČO JE PRE FIRMY (OBZVLÁŠŤ TERAZ) TAK DÔLEŽITÉ?

16.02.2021

Cash flow alebo výkaz peňažných tokov, je jedným z najdôležitejších finančných indikátorov hospodárenia so zdrojmi. V praxi poskytuje celkový prehľad o transakciách, ktoré prejdú spoločnosťou. Zohľadňuje tak aj rôzne nepeňažné účtovné operácie, ktoré môžu skresľovať skutočnú situáciu vo firme (napr. vysoké tržby + vysoká hodnota pohľadávok môže byť problém):

Celkovo sa cash-flow delí na:

Prevádzkové
- Je nevyhnutné ho sledovať, pretože Vám hovorí, či sa firma dokáže uživiť z každodenného chodu.

Investičné
- Zohľadňuje hlavne kapitálové investície do majetku firmy (respektíve jej budúcnosti). Ide o dobrú indikáciu firemnej stratégie.

Finančné
- Demonštruje hlavne pokrývanie peňažných potrieb (úver, dlhopisy, atď.), takže je z neho vidieť, ako rieši firma prípadný výpadok v cash flow.
Vytvoriť si u seba vo firme cash flow výkaz je jednou z najnáročnejších vecí vo financiách, ničmenej už po krátkej dobe dokáže priniesť ohromné benefity, najmä pomocou jeho plánovania.

Využívate cash flow management u seba vo firme?

#finance #cashflow #operations #cashmanagement #receivables #payables #investments #debt #businessintelligence