Čo firmy získajú implementovaním business intelligence riešenia?

27.05.2021

Reporting v exceli sa už dnes nenosí, rovnako ako jeho manuálna kompletácia a nadnáklady spojené s ľuďmi na túto prácu. U malých a stredných firiem je dnes v trende Lean Finance - koncept outsourcingu profesionálneho riešenia financií od reportingu až po externého CFO.

Aký to má pre firmy benefit?

#leanfinance #financialreporting #externalcfo #finance