Data driven firmy s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnu svoje ciele

14.07.2021

V štúdií od Collibra, ktorá porovnávala data driven firmy s firmami, ktoré svoje dáta nevyužívajú, sa zistilo, že:

  • Firmy, ktoré sa rozhodujú na základe dát, majú o 58% vyššiu šancu prekonať svoje plánované tržby. Tieto firmy majú taktiež o 162% vyššiu šancu tržbový cieľ prekonať signifikantne.

  • Firmy, pracujúce s dátami zaznamenali nárast dôvery zo strany zákazníkov o 8 % a nárast efektivity pri dodržovaní regulácií o 173 %.

  • 2/3 dotázaných firiem plánuje zvýšiť investíciu do technológií, ktoré umožňujú prácu s dátami, v súčasnosti však využíva svoje dáta v každodennom rozhodovacom procese len 43 % z opýtaných firiem.

Ako ste na tom s každodenným využívaním svojich dát vy?

#data #analytics #datadrivenculture #efektivita #SME