Datová analytika a due dilligence proces

20.03.2022

M&A(Mergers & Acquisition) je komplexný proces, ktorý začína screeningom/výberom akvizičného cieľa a končí jeho integráciou do štruktúry akvizítorskej firmy alebo odsúhlasenou investíciou.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je DD(due dilligence), ktorý poskytne potenciálnym investorom/akvizítorom detailný pohľad "pod kapotu" akvizičného cieľa.

Ako posunula dátová analýza DD? Tu sú 3 body:

1. Dátová analýza sprehľadňuje výstupy
Početné a detailné dáta sú vďaka dátovej analýze kategorizované tak, aby z nich bolo možné vyvodiť kľúčové závery pre DD

2. Správne nastavený dátový model je schopný prepojiť viacero dátových zdrojov
Čo v konečnom dôsledku ušetrí čas, ktorý by bol inak strávený nad hľadaním informácií v rôznych databázach

3. Kombinácia viacerých zdrojov do jedného dátového modelu umožňuje flexibilnú a efektívnu analýzu

Pomocou pravidiel, vzorcov a filtrov sa dajú jednoducho sledovať trendy naprieč divíziami firmy, regiónmi atď. (odpadá potreba zvlášť analyzovať jednotlivé dátové zdroje)

Stretli ste sa pri due dilligence procese s využitím dátovej analytiky?