Finančné riadenie vo firme

23.05.2022

Majitelia firiem sa pri finančnom riadení potykajú s veľkým množstvom výziev (zjednodušene ich môžeme kategorizovať do dvoch skupín).

1. Výzvy, ktoré prinesie trh a majú priamy dopad na business (covid, inflácia, nové technológie a trendy).

2. Výzvy, ktoré vzniknú kvôli zle nastaveným, prípadne zanedbaným procesom vo vnútri firmy (najmä finančným ako napríklad nesprávne vedené účtovníctvo, nedostatočné finančné riadenie, nezohľadňovanie firemných dát pri rozhodovaní).

Pozitívne je, že druhej skupine výziev je možné predísť (napríklad správne nastavenie finančných procesov a celkový prehľad nad financiami dokonca pomôžu pružnejšie reagovať aj na tržné problémy).

Čo môžete spraviť ako zakladatelia firiem?

1.Výberom kvalitnej účtovnej firmy si zaistiť kvalitné účtovné dáta (pri uzávierkach a podaní DPH si ušetríte veľa starostí)
2.Zaviesť finančný controlling
3.Reportovať financie na základe kvalitných dát

Ako u vás pristupujete k interným procesom?  

#controllig #reporting #data #financialmanagement