Finančný manažment a startupy

10.05.2022

Po založení startupu sa musia jeho zakladatelia vysporiadať s množstvom prekážok (operatíva, HR, zmluvy, marketing, ...) čo väčšinou posúva finančný manažment na "druhú koľaj". Podcenenie finančného aspektu pri založení startupu však môže mať negatívne dopady do budúcna (zrazu nie je na výplaty, investor sa hľadá neskoro, nie sú vytvorené budgety a peniaze sa míňajú nekontrolovateľne). Tu sú tri tipy ako riadiť financie startupu:

1. Strážte si svoje cash flow
S cash flow bojuje až 61 % malých podnikov. Základom je mať o cash flow prehľad - historický aj prediktívny. Pri niektorých business modeloch a veľkostiach firmy postačí excelovská tabuľka, inokedy je potreba pohľad odborného oka a vizualizačný softvér.

2.Vytvárajte odhady do budúcna a pravidelne ich overujte
Niekedy môže trvať, pokiaľ sa startup dostane do zisku. Kľúčový moment môžete zistiť pomocou predpovedi na základe odhadovaných tržieb (napr. z vášho CRM) alebo minulých výsledkov (napríklad pomocou extrapolácie). Dôležité je odhady pravidelne konfrontovať s realitou a tým ich zlepšovať.

3.Nechajte si poradiť od expertov
Finančnému manažmentu by ste mali venovať patričný čas a energiu. Pokiaľ nie ste odborníkom na financie, nechajte si poradiť od finančných expertov(kvalitných účtovníkov alebo externých CFO).

Ako riadite financie u vás ?

#financialmanagement #startups #cashflow #profitabilty