Finančný riaditeľ ako budúci CVO(Chief Value Officer) ?

25.04.2022

Technologický pokrok zmenil spôsob, akým fungujú veci okolo nás. To, čo bolo pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné, je dnes realitou(smartfóny, GPS, umelá inteligencia, dátová analytika atď.) Technologický pokrok sa nevyhol ani roli finančného riaditeľa vo firme. Od príchodu dátovej analytiky sa hovorí o finančnom riaditeľovi ako CVO (Chief Value Officer).

Kam smeruje rola CFO (budúceho CVO)? Tu sú 3 poznatky:

1. Pravá ruka pri rozhodovacom procese vo firme
Finančný riaditeľ má komplexný prehľad nad firemnými dátami (ich interpretácia bude kľúčová pri rozhodovaní naprieč celou firmou) 

2. Kontrola firmy
Budúci CVO bude mať na starosti sledovanie operatívy, nákladov, a motivovať ostatné tímy k dosiahnutiu plánovanej stratégie. 

3. Poradca
Úloha finančného riaditeľa bude poskytnúť názor založený na faktoch resp. dátach z firmy. 

Ako vnímate vývoj role finančného riaditeľa u vás?

#CFO #CVO #future #transformation