Kam šla prevádzková profitabilita projektových firiem v roku 2020?

02.06.2021

Nedávno vyšla nová štúdia od firmy Deltek (za rok 2020), ktorá každoročne porovnáva finančné a odvetvové metriky firiem z odvetvia architektúry a inžinieringu. Štúdie sa zúčastňujú prevažne malé a veľké firmy z USA. Ako vplýval minulý rok na tieto firmy?

  1. Firmy zažili zatiaľ najvyššie zlepšenie profitability za posledných 10 rokov (medziročne o 3,2%)

  2. Najvýznamnejšími hýbateľmi je najmä znížená nákladovosť na prevádzku a potom vyššia efektivita práce

  3. Najväčší skok zaznamenali malé firmy (zlepšenie profitability až o 11%)

Ako ste dopadli so svojimi prevádzkovými maržami minulý rok Vy? 

#finance #architecture #engineering #marketbenchmarks #financial management