Kedy dáva pre startup zmysel najať CFO?

10.05.2021

Startupy majú často obmedzený rozpočet, ktorý je sústredený najmä na vývoj, sales a marketing, ktoré predstavujú základ škálovania väčšiny startupov. Financie by však nemali byť zanedbávané.
Čo hovorí "Maslowova pyramída finančných potrieb"?


Fáza 1 - platí pre najmenšie firmy, kde jediná finančná agenda je správa faktúr, pričom túto fázu najčastejšie zvláda founder, prípadne part time intern.

Fáza 2 - chcete získať zo svojich finančných dát spätnú väzbu. Na túto fázu full time CFO nepotrebujete, veľmi sa vie zísť externý finančný manažér (s backgroundom v dátach), prípadne kvalitne vedené externé účtovníctvo.

Fáza 3 - chcete začať plánovať, robiť budgety, nastavovať KPI. Na túto fázu CFO potrebujete, závisí však od veľkosti firmy a rastu, či je vhodnejší interný alebo externý CFO.

Fáza 4 - potrebujete riadiť finančný tím, komunikovať s investormi/bankami - tu už rozhodne potrebujete CFO.


Ideálnym riešením je využívať "lean finance" model, teda budovať svoje finančné riešenie postupne a nákladovo efektívne.

#leanfinance #cfo #externalcfo #finance #financialreporting #cashflow #planning