Kedy začať riešiť firemné financie?

21.04.2021

Často dostávam otázku, kedy by sa firmy mali začať viac pozerať na svoje financie. Hlavne na začiatku to znamená stráviť nejaký čas nad kategorizáciou nákladov, peňažných tokov, prípadne vytvorením plánu. Čím systematickejšie, tým lepšie. Najlepšie je si na toto odpovedať otázkami:

1) Viem, koľko peňazí mesačne príde do firmy, koľko odíde a na čo?
a. Máme vzhľadom k nášmu cash flow dosť na účte?
b. Môžeme si dovoliť zvýšiť budget na sales alebo najať nového programátora?

2) Môžeme sa sústrediť na škálovanie, alebo by sme mali skôr ladiť náš produkt/službu?
a. Reflektuje náš pricing naše náklady na dodanie produktu / služieb?
b. Je naša produkcia (softwaru, služieb, produktov) dostatočne efektívna?

3) Čo s nerozdeleným ziskom / stratou?
a. Oplatí sa nám vyplatiť si zisk z firmy alebo je lepšie ho reinvestovať?
b. Dáva zmysel siahnuť po externom financovaní?

Viete si na tieto otázky aktuálne odpovedať? Ak áno, tak gratulujem, prvý krok máte za sebou:) Sú prípadne pre vás dôležité iné otázky pre správu vaše firmy?

#finance #financneriadenie #financnymanagement #cashflow #planovanie