Kľúčová úloha financí pri budovaní data driven firiem

10.08.2021


• Štandardný prístup k reportingu vychádza najmä z účtovných dát. Jeho úlohou je poskytnúť komplexný prehľad o tom, ako je vo firme využitá každá koruna.

• Aby však bola pridaná hodnota pre top management čo najvyššia, kombinujeme účtovné dáta s dátami z iných sfér firmy. Napríklad s časovými výkazmi alebo dátami z obchodného oddelenia.
• Štúdia od Harvardu, ktorej sa zúčastnilo 162 CFO a CEO, potvrdzuje naše praktiky.

• Podľa nej (ako môžete vidieť z grafu), úspešné finančné oddelenia využívajú dáta aj z iných oddelení firmy : HR, operatíva, marketing atď.

Vychádzate pri Vašom CFO reportingu z dát, ktoré pochádzajú z rôznych oddelení firmy ?

#data #finance #CFO #CEO #reporting