Prečo účtovníctvo malých a stredných firiem najčastejšie nedáva zmysel?

12.08.2021

Prečo účtovníctvo malých a stredných firiem najčastejšie nedáva zmysel?

Pri implementácii nášho riešenia sa často stretávame s tým, že si majiteľ / top management vedie finančný reporting "bokom" v exceli, pretože sa o účtovné dát nedokáže oprieť. To je celkom pochopiteľné, ak sa účtovným dáta nevenuje nikto z manažérskeho hľadiska.

Z našej skúsenosti sa stretávame s 2 hlavnými problémami:

1. Účtovným dátam chýba členenie na nákladové strediská, ktoré kopírujú oddelenia firmy.

2. Účtovník/-čka nepoužíva časové rozlíšenie - výnosy a náklady budúcich období a dohadné položky.
Pri absencii týchto dvoch aspektov sa na účtovné dáta prakticky nemá zmysel pozerať na mesačnej báze.

Najčastejšie sa s týmto stretávame z niekoľkých dôvodov. Väčšina účtovníčok nie je na toto zvyknutá alebo od firmy nevychádza iniciatíva (pretože na to nie je nikto dedikovaný) dáta týmto spôsobom štruktúrovať.

Opierate sa aj vy o účtovné dáta alebo si práve kvôli vyššie uvedeným problémom financie "mydlíte" pomimo v exceli?:)

#accounting #data #ucetnictvi #dataanalysis #financialmanagement