Najdôležitejšie podnikovo-finančné témy na tento rok

14.01.2021

Posledné mesiace často dostávam a riešim otázku, na čo sa vo firme zamerať vzhľadom na aktuálne tržné podmienky v roku 2021.


Jednou z kľúčových tém je profitabilita - tým myslím hrubú, prevádzkovú a čistú. Aký je v nich rozdiel? Hrubá je najdôležitejšia, pretože determinuje v prvom rade škálovateľnosť firmy a vylepšuje schopnosť ustáť ťažšie časy. Ak vo firme existuje iniciatíva pre jej maximalizovanie (vždy by mala), tak takéto firmy dokážu rásť rýchlejšie a sú odolnejšie voči výkyvom v tržbách. Prečo? Hrubá marža v istom slova zmysle definuje efektívnosť priamych nákladov generovať tržby. Čím menej nákladov k vygenerovaniu tržieb potrebuje, tým rýchlejšie sa dajú tržby multiplikovať a tým viac zostane na ostatné náklady, ako napríklad na sales a marketing.


Existuje aj u vás vo firme takáto iniciatíva?

#finance #grossmargin #cfo #financialmanagement #margin #scaling #growth