Nájsť kvalitnú účtovnú firmu nie je pre podnikateľov jednoduchá úloha

12.12.2021

Keďže v Proefo vychádzame najmä z účtovných dát externých účtovných firiem a sami začíname účtovné služby poskytovať, získavame dobrý nadhľad nad trhovým štandardom. Tým je, že na trhu s účtovníctvom je dnes veľmi veľa subjektov a kvalita poskytovaných služieb sa značne líši.

Niektoré firmy sú neseriózne a svojím chybným postupom Vám môžu spôsobiť nemalú škodu, či už ide o príliš zjednodušené účtovanie vzhľadom k náture biznis modelu alebo nedodržiavanie správnych postupov a zákonných lehôt.

Väčšina firiem taktiež poskytuje účtovné služby, ktoré nereflektujú (dátové) potreby dnešnej doby (manažérska kategorizácia dát je skôr výnimkou ako pravidlom).

Rozdielnu úroveň poskytovaných služieb okrem iného spôsobuje aj nedostatočná regulácia a neexistencia profesnej komory, ktorá by zastrešovala všetkých členov účtovnej komory.

V posledných rokoch sa oblasť účtovného a daňového poradenstva významne posunula aj vo vývoji IT systémov, ktoré začínajú byť jeho nedielnou súčasťou.

Pomocou BI nástrojov, automatizácie či digitalizácie sa celý proces zefektívňuje a zrýchľuje, pričom u nás v Proefo to tvorí základ celého riešenia a ideme tomu naproti.

Ako ste vy spokojní s kvalitou Vašich účtovných služieb?

#accounting #services #BI #automation