Najväčšie finančné výzvy projektových firiem

01.01.2021

Prednedávnom bola publikovaná 41. štúdia (k roku 2020) od firmy Deltek, ktorá patrí dlhodobo k najvýznamnejším správam o stave a vývoji odvetvia Architecture & Engineering.


Po dlhšej dobe sa na prvé miesto dostalo zvyšovanie profitability, zatiaľ čo najímanie a udržiavanie kvalitných zamestnancov sa posunulo na druhé. Keďže uzávierka štúdie bola na konci marca, predpokladáme, že tento trend bude pokračovať a do popredia sa dostane taktiež napríklad cash flow, ktoré je počas aktuálnej situácie na trhu najpálčivejšie téma.


Taktiež 7 z 10 uvedených výziev je možné výrazne dostať pod kontrolu pomocou systematických dátových a vyhodnocovacích procesov na úrovni finančného riadenia. Očakávame, že firmy, ktoré budú vďaka nemu schopné pružne reagovať na zmenu prostredia budú benefitovať na úkor tzv. pocitových hráčov.


#architecture #engineering #finance #financialmanagement #cfo #data #datadriven #industrytrends 

Zdroj: https://www.stambaughness.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-Clarity-AE-Industry-Survey.pdf