Nové metódy využitia finančného riadenia vo firme

25.07.2019

Rola finančného riaditeľa vo firme sa z roka na rok mení, tak ako aj podnikateľské prostredie. Začať podnikať je v dnešnej dobe historicky najjednoduchšie. Na jednej strane vďaka digitalizácií a odbúravaní byrokracie, na druhej vďaka dlhotrvajúcemu ekonomickému boomu. Keďže založiť si firmu zvládne takmer každý a kapitálu je dosť, zodpovedá tomu aj množstvo produktov a služieb, ktoré sa dostávajú na trh. Dynamika uvádzania nových produktov na trh a formovanie tých existujúcich tak naberá iný rozmer a využitie spätnej väzby z finančných dát je kľúčovejšie, než kedykoľvek predtým.

Stará vs nová rola finančného riaditeľa

Historicky boli finanční manažéri vnímaní primárne ako tí "cez čísla". Mali na starosti finančné oddelenie a ich výstupom bolo množstvo čísiel a grafov, pričom šlo často o príliš izolovanú pozíciu. Nedostatočnou bola práve spätná väzba, ktorá by šla viac do hĺbky. Na jednej strane je samozrejme dôležité mať prehľad o tom, napríklad koľko produktov ste predali cez e-shop, ako ste na tom s maržami, prípadne ako pokrýva váš zisk náklady na úver. Na tej druhej je však omnoho dôležitejšie vedieť, ako s týmito údajmi naložiť. Štúdia transformujúcej sa role CFO od McKinsey hovorí, že až 41% role CFO už nespočíva len vo financiách a účtovníctve. V dnešnej dobe sa v skutočnosti jeho rola prelína do akéhosi krídelníka pre CEO, ktorý mu pomáha so strategickými rozhodnutiami a všetko dôsledne podkladá číslami a dátami.

Finančná pridaná hodnota moderného CFO

Aké sú ústredné oblasti, v ktorých CFO pridáva firme hodnotu? Sú to tie, ktoré podporujú finančnú výkonnosť a tie, ktoré podporujú nefinančnú výkonnosť. Čo sa týka finančnej výkonnosti, ide o rozklad firmy na najmenší možný detail a identifikácia silných a slabých stránok, prípadne problémov a príležitostí. Výstupom môže byť napríklad nastavenie plánu pre spustenie nového produktu, teda akým kanálom, za akú cenu oslovíte koľko klientov a koľko z nich dokážete konvertovať do vašich platiacich zákazníkov. Po spustení budete monitorovať progres v rámci kvalitatívnej a kvantitatívnej väzby z trhu a po uplynutí nejakého času budete skúmať, prečo sa realita odchyľuje od plánu a hľadať riešenia ako upraviť stratégiu, produkt alebo proces.


Nefinančná pridaná hodnota moderného CFO

Čo sa týka nefinančnej výkonnosti, patrí k nim najmä procesná optimalizácia, podpora HR, dátovo-procesné zaistenie firmy, prípadne daňová optimalizácia. Kvalitný CFO musí poznať prevádzkové procesy firmy do takého detailu, aby mohol firme kontinuálne prinášať inovácie, ktoré jej umožnia ušetriť čas a peniaze. Tie zas vyústia vo flexibilnejšiu starostlivosť o klientov a rast produktivity práce.

Záver

Finančný riaditeľ dokáže v dnešnej dobe vašu firmu posúnuť vpred míľovými krokmi. Okrem produktov, zákazníkov a iných priamych súčastí produkuje vaša firma aj množstvo zaujímavých dát, ktoré vám dokážu významne pomôcť v pôsobení na trhu. Ak ich nevyužívate, je pravdepodobné, že zaostávate za konkurenciou a oberáte sa o cennú spätnú väzbu. Pretože v konečnom dôsledku by mala každá kvalitná finančná iniciatíva vo firme smerovať k jednému, a to realizovať víziu a stratégiu firmy.

Zdroje: McKinseyTheRoleOfTheCfo, https://strategiccfo.com/adding-value-financial-leader/