Pár zaujímavých dát zo škálovania SaaSových firiem

12.01.2021
  • Priemernej boostrapovanej (bez externého financovania) firme trvá 7,5 rokov sa dostať na ARR 1 milión USD.
  • Priemernej externe financovanej firme to trvá 4 roky.
  • SaaSové firmy s retenciou klientov nad 110% rastú v priemere 60% p.a. .
  • Saasové firmy s retenciou klientov pod 100% rastú polovičnou rýchlosťou.

Čo z toho vyplýva?

1. Zbierajte pravidelne dáta o svojich klientských feečkach a ich zmene.

2. Počítajte z nich retenciu klientov a všetky súčasti, z ktorých pozostáva (expanzie, upselly, downselly, kontrakcie a churny) a kategorizujte ich.

3. Pravidelne ich vyhodnocujte a laďte firemnú stratégiu podľa najaktuálnejších dátových výstupov.4. Ak máte možnosť využite externé financovanie:)


#finance #saas #saascfo #growth #financialmanagement #cfo #data #funding #bootstrap #venturecapital #customerretention

Zdroj: www.saas-capital.com