Prečo je business intelligence neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia v dnešnej dobe?

26.01.2021

Všetci to poznáme. Doba je rýchla, nikto nemá čas a všetci chcú všetko hneď. Na druhej strane potom býva zvyčajne obmedzený budget. Možno to tak na prvú dobrú nemusí vyzerať, ale zakomponovanie BI riešenia do svojich financií rieši oba tieto problémy.

1. Šetrí čas a zdroje
Pri správnom nastavení BI riešenia poskytuje všetkým rýchle a pravidelné aktualizácie dát a intuitívne vizualizácie problémov, ktoré je treba denne riešiť. Namiesto toho, aby ste mali vo firme "prepisovačov" dát a vyhotoviteľov reportov stačí mať správne vyškolených ľudí v operations a kvalitné BI riešenie.

2. Návratnosť vďaka spätnej väzbe k stratégii
Veľa ľudí chrlí nápady a rozhodnutia, avšak už sa nepozerá na výsledky. A tým nemyslím ročnú uzávierku, ale konkrétne metriky pre konkrétne typy rozhodnutí a to ideálne na častejšej báze. Vďaka rýchlejšej reakcii tak dokážete ušetriť plno času a peňazí. 

#financialmanagement #cfo #businessinteligence #financialoperations #strategy #data #decisionmaking #datadriven