PREČO JE DÔLEŽITÉ STAŤ SA DATA-DRIVEN?

25.02.2021

Jednou z najväčších výziev, ktorej spoločnosti dnes čelia, je zmena myslenia a kultúry okolo využívania dát. Spoločnosti by mali začať vnímať dáta ako obchodné aktívum, ktorým dokážu markantne zlepšiť chod svojej organizácie.


"Prosperovať ako usešná spoločnosť dnes znamená riadiť sa dátami." (Harvard Business Review)
Hoci transformácia spoločnosti na dátovo riadenejšiu spoločnosť môže trvať nejaký čas a vyžaduje si trpezlivosť, prináša v mnohých ohľadoch a na dlhodobo svoje ovocie:


o POMÁHA STANOVOVAŤ REALISTICKÉ OBCHODNÉ CIELE
o POMÁHA SPOLOČNOSTI STAŤ SA ZISKOVOU
o POMÁHA VÁM SLEDOVAŤ, ČO FUNGUJE A ČO NIE
o POMÁHA VÁM SLEDOVAŤ A ZLEPŠOVAŤ VÝKON NA PRACOVISKU 

#businesstransformation #datadriven #digitaltransformation #profitability #growth #BI #strategy