Prečo je dôležité viesť manažérske účtovníctvo ?

23.09.2021

Každá firma je zo zákona povinná viesť (štatutárne) účtovníctvo, nič menej manažérske účtovníctvo, ktoré slúži ako podpora pri rozhodovaní vo firme, nie je povinné. Z toho dôvodu ho väčšina firiem nevedie a vzniká tak "čierna diera" medzi účtovnými dátami a ich využitím. Čo však oddeľuje manažérske účtovníctvo od toho "povinného"?

Klasické účtovníctvo:

  • Reflektuje minulosť
  • Slúži pre externé účely (napr. pri kontrolách daňového úradu alebo pre banku pri vyhodnocovaní kredibility)
  • Poskytne dobrý prehľad o celkových financiách firmy, neposkytuje však detailný prehľad (oddelenia firmy, zákazky, divízie)
  • Je podstatné kvôli dodržovaniu legislatívy

Manažérske účtovníctvo:

  • Na rozdiel od klasického reflektuje minulosť, prítomnosť a umožňuje aj plánovanie do budúcna
  • Slúži pre interné účely (Ako podpora pri rozhodovaní riaditeľov, manažérov ale aj zamestnancov)
  • Ide viac do detailu naprieč jednotlivými oddeleniami, projektami a tímami
  • Je dôležité najmä zo strategického pohľaduRiadite sa vo Vašej firme manažérskym účtovníctvom?

#managerialaccounting #data #future #planning