PREČO JE IDEÁLNA DOBA PRE AGILITU?

07.04.2021

V súčasnosti, viac než kedykoľvek doteraz, je kľúčový dynamický rozhodovací proces. Robiť rozhodnutia a uspieť alebo sa pomýliť, poučiť a skúšať znovu.


Jedným z najdôležitejších problémov je však dlhý čas potrebný na adaptáciu firmy novým veciam. Či už kvôli implementácii nového softwaru do súčasného riešenia alebo nastavenia a rozchodenia procesov.


Pozreli sme sa na anketu 250 manažérov firiem, ktorých sa pýtali na agilitu implementácie nových analytických riešení.

  • Podľa prieskumu sa až 48 % respondentov vyjadrilo, že potrebujú byť agilnejší. Problém sa primárne týka spracovania surových dát.
  • Rovnaké percento uviedlo, že potrebujú zlepšiť komunikáciu ohľadne interpretácie dát.
  • 47% potrebuje zlepšiť spôsoby, ktorými zachycujú dôležité poznatky (trendy, odchýlky).

Myslíte si, že je Váš podnik dostatočne agilný, vzhľadom na súčasné podnikateľské prostredie ?#data 

#agile #analytics #insights #selfaanalytics #businessintelligence #digitalization